Всяка жена мечтае за …. За принц на бял кон? Може би, но и големият дрешник би свършил работа. Отделените в самостоятелна стая гардеробни винаги са се считали