Какво ще направиш, ако си собственик на 30 квадратни метра помещение на партера? Ти може и да не решиш да живееш в него, но точно такъв е изборът