Точно така! Тези пет замъка струват по-малко от показаните по-долу имоти в София. Може и обратното: тези 10 имота в София струват повече от замък във Франция.