Създаването на дом в нестандартно пространство всеки път изглежда като забавна задача. Да работиш с различни обеми, да имаш на разположение високи тавани и голяма площ, върху която