Приемайки този проект, екипът на LINE Architects се е изправил пред предизвикателството – как да се съобрази с любовта на собственика на къщата към неговите автомобили. В крайна