Че това е различен дом със собствен стил и големи дози артистичност става ясно още при прекрачването на прага. Антрето е малко, но съвсем ясно задава тона… Картина