Желанието да се създаде максимално функционален дизайн върху минимална площ често води до изненадващи решения и налага съвсем нов начин на живот. Точно както в случая с това