Фенове на уличното изкуство и творци като Банкси, собствениците на жилището са искали да виждат в дома си неща, които харесват. Семейството им е тричленно. А площта –