Архитектът Сергей Махно завършва къщата през 2014 г. Тя се намира в селище близо до Киев, Украйна и разполага с жилищна площ от 235 кв. м. На първия