Наречена е Черната къща и не случайно. Намира се в близост до селището Кулаутува, Литва. Разположена върху 170 кв. м в самата гора, тя се оказва мечтаният дом