Когато красивият вид осигури и комфортни условия за живот, най-важната задача на домашния дизайн е на 100% изпълнена. Такъв е и резултатът, който дизайнерите от „Studio Edo“ постигат