Лятото далеч не е само сезон, нали?! И ако не искаш никога да свършва, можеш да го превърнеш в цяла философия на живота. Да пресъздадеш усещането за лекота,