„В Япония има една поговорка: на човек му трябва не повече от половин татами (традиционната японска настилка, килимче), на което да стои, и едно татами, на което да