От книгата за преди заспиване, през очилата, до чашата с вода и… мобилният телефон. Малкото шкафче до леглото е нашият голям помощник. И то задължителен. Защото дори да