Създателите й я наричат „Бизнес яйце“. Не е трудно да се досетите, че е заради облата й форма. Всъщност това е соларна пейка, на която човек може да