Често не обръщаме голямо значение на начина, по който са закачаме пердетата у дома. Вниманието обикновено се насочва към избора на цвят и плътността на материята, но не