Стенният панел (или кухненски гръб) всъщност е една много полезна и важна част от кухнята. От една страна той има важната функция да предпазва стените от пръски при