В 21 век на хората все повече започва да им харесва да живеят в апартаменти, сякаш излезли от някой археологически обект. Тухлените стени са неизмазани, кабелите са на