Намира се в Банкя, в богата на растителност част на града. И зелените гледки се виждат от всяко едно помещение. Разполага с два етажа: единият – за живеене,